Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2015

1 april 2015

Het bestuur van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op woensdag 8 april 2015 in het Sint Pieter, aanvang 20.00 uur. Alle relevante stukken liggen vanaf 19.30 uur klaar. Ook de agenda ligt voor u klaar. Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

Soms is het nodig om wat toelichting te geven omtrent het werk van de begrafenisvereniging en wat u van de vereniging mag verwachten. 

Onze uitvaartleidsters zijn betrokken en ervaren. Ze staan dag en nacht klaar. Zij begeleiden de nabestaanden, informeren het deskundige aflegteam en regelen alle wensen voor zover dat mogelijk is. Tijdens de opbaring verzorgen de uitvaartleidsters de overledene als dat nodig mocht zijn. Opbaring kan thuis, in de aula of waar dat wenselijk en mogelijk is. 

Elke vorm van afscheidsdienst is bespreekbaar. Persoonlijke wensen kunnen worden ingepast. De afscheidsdienst is niet gebonden aan een vaste plaats of ruimte. 

De vereniging heeft een eigen team van ervaren dragers tot zijn beschikking die op elk moment een helpende hand kunnen toesteken. Indien gewenst kunnen wij ervoor zorgdragen dat tijdens de begrafenisplechtigheid een oppas aanwezig is in het huis van de overledene. Dit in verband met landelijk voorkomende diefstallen.

Leden hebben recht op een vergoeding via het dienstenpakket. De vergoeding wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke factuur van de begrafenisvereniging. De hoogte van het bedrag van het dienstenpakket wordt ieder jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld of eventueel aangepast. Er wordt geen geld uitgekeerd. 

Overweegt u zich te verzekeren, sluit dan een kapitaalsverzekering af. Er zijn mindere ervaringen met zogenaamde “natura” verzekeringen. Onze vereniging werkt zonder winstoogmerk, dit in tegenstelling tot particuliere of commerciële uitvaartbedrijven. 

 Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond en/of religie. Wij verzorgen ook uitvaarten voor uw nabestaanden die geen lid zijn. 

Heeft u kinderen die nog geen lid zijn dan kunt u die aanmelden. Kinderen tot 18 jaar betalen slechts € 2,50 per jaar.

Namens het bestuur: Lia Bot- Hoedjes, voorzitter, John Mol, secretaris en Thea de Wit- van der Gulik, penningmeester.