Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

19 maart 2017

Het bestuur van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op woensdag 5 april 2017 in het Sint Pieter, aanvang 20.00 uur. Alle relevante stukken liggen vanaf 19.30 uur klaar. Ook de agenda ligt voor u klaar. De jaarvergadering wordt gehouden in combinatie met het dragersoverleg. Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.  

Namens het bestuur: Lia Bot- Hoedjes, voorzitter; John Mol, secretaris; en Thea de Wit- van der Gulik, penningmeester.