Vereniging

De R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht te Medemblik is opgericht in 1884 en aangesloten bij de Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen. De Eendracht heeft momenteel bijna 750 leden.

Uitvaartverzorgsters
De Eendracht heeft twee uitstekend opgeleide en gediplomeerde uitvaartverzorgsters die dag en nacht voor u klaar staan met zorg op maat. Dit zijn Gerda Bekema en Ellen Groot.

Zorgteam en dragers
De Eendracht heeft een team dat de laatste zorg verricht aan de overledenen. Daarnaast heeft De Eendracht een eigen dragers
gilde.

Bestuur
Het bestuur van De Eendracht bestaat momenteel uit zeven personen.

  • Lia Bot-Hoedjes (Voorzitter)
  • Thea de Wit-van der Gulik (Penningmeester)
  • Irene Vos-Bakker (Secretaris)
  • Petra Wagenaar-van Galen
  • Ruud van Breukelen.
  • Sjaak Pronk
  • Veronique Glim

Verenigingsinformatie
De Eendracht organiseert elk jaar in het voorjaar haar algemene ledenvergadering. De aankondiging daarvoor verschijnt in De Medemblikker en op deze website. De vereniging kent een huishoudelijk reglement en statuten. Deze kunt u opvragen bij de voorzitter.